วารสารวิชาชีพทางการพยาบาลต่างประเทศ (บอกรับเป็นสมาชิก) จำนวน 6 ชื่อเรื่อง
ที่ ID ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง เลขเรียก พิมพ์ลักษณ์ Frequency ISSN
1 13399114632 Journal of Community Health Nursing Taylor & Francis Group SERIALS Philadelphia : Taylor & Francis Group รายปี 0737-0016
2 13399113630 Journal of Pediatric Nursing Elsevier SERIALS New York : Elsevier ราย 2 เดือน 0882-5963
3 13399113627 Medsurg Nursing Jannetti SERIALS Pitman : Jannetti ราย 2 เดือน
1092-0811
4 13399114701 Journal of Gerontological Nursing Slack SERIALS Thorofare : Slack รายเดือน 0098-9134
5 13399113628 Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services Slack SERIALS Thorofare :  Slack รายเดือน 0279-3695
6 13399113631 Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing Elsevier SERIALS New York : Elsevier ราย 2 เดือน 0884-2175