เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4/ กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพระบรมราชชนก
 ภาษา  tha
 เลขเรียก  WY150 ส639ก 2557 ล.4
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สาธารณสุข, กระทรวง. สถาบันพระบรมราชชนก
 ISBN  974-962-693-1
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 12 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 ลักษณะทางกายภาพ  375 หน้า
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ปาวยภาวะวิกฤต
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื่อหัวใจตายเฉียบพลัน
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะตับวาย
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมอง
 หัวเรื่อง  การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหัวใจ
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4.pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557  
  Barcode: B0052805
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
2. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..2 
  Barcode: B0052806
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
3. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..3 
  Barcode: B0052807
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
4. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..4 
  Barcode: B0052808
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
5. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..5 
  Barcode: B0052809
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
6. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..6 
  Barcode: B0052810
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
7. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..7 
  Barcode: B0052811
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
8. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..8 
  Barcode: B0052812
การพยาบาล ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:จัดซื้อ
9. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..9 
  Barcode: B0052813
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
10. หนังสือ
หนังสือ
WY150 ส639ก 2557 ล.4 2557 ฉ..10 
  Barcode: B0052814
การพยาบาล ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563
  จอง
Note:จัดซื้อ
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ปาวยภาวะวิกฤต]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื่อหัวใจตายเฉียบพลัน]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยภาวะตับวาย]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดสมอง]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดหัวใจ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ใหญ่..
Bib 13399115626


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.