เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์/ ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ
 ISBN  978-616-314-538-3
 ภาษา  tha
 เลขเรียก  WY157 ป622ก 2563
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
 ลักษณะทางกายภาพ  152 หน้า
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม : ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ. (2563). การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลระยะตั้งครรภ์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลระยะคลอด
 หัวเรื่อง  การพยาบาลระยะหลังคลอด
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WY157 ป622ก 2563  
  Barcode: B0053046
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
2. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..2 
  Barcode: B0053047
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
3. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..3 
  Barcode: B0053048
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
4. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..4 
  Barcode: B0053049
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
5. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..5 
  Barcode: B0053050
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
6. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..6 
  Barcode: B0053051
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
7. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..7 
  Barcode: B0053052
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
8. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..8 
  Barcode: B0053053
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
9. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..9 
  Barcode: B0053054
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
10. หนังสือ
หนังสือ
WY157 ป622ก 2563 ฉ..10 
  Barcode: B0053055
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:จัดซื้อ
   [แสดง 10/10 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์, บรรณาธิการ]

    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลระยะตั้งครรภ์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลระยะคลอด]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลระยะหลังคลอด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลสูติศาส..
Bib 13399115673


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.