เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ
 ชื่อเรื่อง 
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice/ วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ
 ISBN  978-616-443-614-5
 ภาษา  tha
 เลขเรียก  WS350 ว569จ 2564
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  396 หน้า
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์เด็ก
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น
 เชื่อมโยง*  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นในเวชปฏิบัติ = Child and adolescent psychiatry in clinical practice (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือสำรอง
สถานะ=หนังสือสำรอง
WS350 ว569จ 2564  
  Barcode: B0012470
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
2. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..2 
  Barcode: B0012471
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
3. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..3 
  Barcode: B0012472
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
4. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..4 
  Barcode: B0012473
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
5. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..5 
  Barcode: B0012474
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
6. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..6 
  Barcode: B0012475
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
7. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..7 
  Barcode: B0012476
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
8. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..8 
  Barcode: B0012477
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
9. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..9 
  Barcode: B0012478
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
10. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..10 
  Barcode: B0012479
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
11. หนังสือ
หนังสือ
WS350 ว569จ 2564 ฉ..11 
  Barcode: B0012480
การพยาบาล On Shelf
  ขอยืม
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 11/11 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ]

    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์เด็ก]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์วัยรุ่น]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตเวชศาสตร์เด็ก..
Bib 13399116982


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.