เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
:: รายชื่อหนังสือ ตำรา 5 สาขาวิชาหลักทางการพยาบาล ::
 สาขาการพยาบาลชุมชน
 สาขาการพยาบาลเด็ก
 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
 สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์​


 

:: นานาสาระ ::


 สภาการพยาบาล
 สภากาชาดไทย
 กระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 การดูแลสุขภาพ
 เพศศึกษา
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 กรมการแพทย์
 กรมสุขภาพจิต
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำค้น:

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

จิตเวชศาสตร์ =Psychiatry/นวนันท์ ปิ..
นวนันท์ ปิยะวัฒ..
ระบบร่างกายมนุษย์ =Human body/อรกัญ..
อรกัญญ์ ภูมิโคก..
โลหิตวิทยา =Hemato-book/จำนงค์ นพรั..
จำนงค์ นพรัตน์|..
จริยธรรมทางการพยาบาล/กนกวรรณ ฉันธนะ..
กนกวรรณ ฉันธนะม..
การพยาบาลทารกแรกเกิด/ชลดา จันทร์ขาว
ชลดา จันทร์ขาว
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ
หลักการและเทคนิคการพยาบาล =Principl..
สิริรัตน์ ฉัตรช..
วิทยาการระบาดทางการพยาบาล =Epidemio..
สุพรรณี ธรากุล,..
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง: การพยาบาลและก..
กันตพร ยอดใชย
ทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ =Geriatric..
เพื่อนช่วยจำ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ..
สาธารณสุข, กระท..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ..
สาธารณสุข, กระท..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ..
สาธารณสุข, กระท..
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม ..
สาธารณสุข. กระท..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูล online
:: เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ::
  britishcouncil
  english-test
 

หนังสือพิมพ์ online  
Manager Online - Manager Online Update ตลอด 24 ชม.


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.