เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
:: นานาสาระ ::


 สภาการพยาบาล
 สภากาชาดไทย
 กระทรวงสาธารณสุข
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 การดูแลสุขภาพ
 เพศศึกษา
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 กรมควบคุมโรค
 กรมการแพทย์
 กรมสุขภาพจิต
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูล

ขอเชิญคณะอาจารย์ และนักศึกษาเข้าใช้ฐานข้อมูล 2 ฐานคือ Clinicalkey for Nursing และ Science Direct
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มีรหัสเข้าใช้ ดังนี้

Username : bcn.knc1@gmail.com
Password  : clinicalkey

:: ลิ้งค์เข้าใช้งานระบบ ::


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.